O reglamentacji prawnej gospodarki złożami kopaliny niegórniczej

Stanisław Kłęk

Abstract


ON LAW REGULATION OF DEPOSIT USE OF NON-MINE MINERAL PRODUCTS

.