Typ paragenetyczny mineralizacji cynkowo- ołowiowej złóż El Abed i Kerzet Youssef rejonu Hauts Plateaux w Algerii

Maria Metzler

Abstract


PARAGENETIC TYPE OF ZINC-LEAD MINERALIZATION OF EL ABED AND KERZET YOUSSEF, HAUTS PLATEAUX IN ALGERIA

.