O ochronę przyrody i krajobrazu Karpat przemyskich

Janusz Kotlarczyk, Jerzy Piórecki

Abstrakt


FOR PROTECTION OF NATURE AND LANDSCAPE IN THE PRZEMYŚL CARPATHIANS

.