W sprawie nomenklatury, terminologii i nazewnictwa skał solnych

Irena Stasik

Abstrakt


ON NOMENCLATURE, TERMINOLOGY AND NAMES OF SALT ROCKS

.