Wdrożenie systemu informatycznego INGSURMIN na podstawie danych z województw: ostrołęckiego, stołecznego, skierniewickiego i łódzkiego

Jerzy Stawin, Jerzy Purzycki

Abstrakt


INITIATION OF THE PROCESSING SYSTEM INGSURMIN BASED ON DATA FROM THE OSTROŁĘKA, WARSAW, SKIERNIEWICE AND ŁÓDŹ DISTRICTS

.