Zróżnicowanie facjalne dolnej części anhydrytu dolnego (A1d) w okolicy Wrześni

Federico Orti Cabo, Tadeusz M. Peryt, Laura Rosell Ortiz

Abstract


FACIES VARIABILITY IN THE LOWER PART OF THE LOWER ANHYDRITE (A1D) NEAR WRZEŚNIA

.