O sedymentacji cechsztyńskiej w brzeżnej, południowej części syneklizy perybałtyckiej

Tadeusz M. Peryt, Grzegorz Czapowski

Abstract


ON THE ZECHSTEIN SEDIMENTATION IN THE MARGINAL SOUTHERN PART OF THE PERIBALTIC SYNECLISE

.