Węglowodory jako biomarkery - źródła ich pochodzenia, znaczenie i wykorzystanie w geochemii organicznej

Edmund Maliński, Andrzej Witkowski

Abstrakt


HYDROCARBONS AS BIOMARKERS: THEIR ORIGIN, IMPORTANCE AND APPLICATIONS IN ORGANIC GEOCHEMISTRY

Pełny tekst:

PDF