Węglowodory jako biomarkery - źródła ich pochodzenia, znaczenie i wykorzystanie w geochemii organicznej

Edmund Maliński, Andrzej Witkowski

Abstract


HYDROCARBONS AS BIOMARKERS: THEIR ORIGIN, IMPORTANCE AND APPLICATIONS IN ORGANIC GEOCHEMISTRY

Full Text:

PDF (Polish)