XI Międzynarodowy Kongres Stratygrafii i Geologii Karbonu, Pekin 1987 r

Krzysztof Jaworowski

Abstract


XI INTERNATIONAL CONGRESS OF CARBONIFEROUS STRATIGRAPHY AND GEOLOGY, BEIJING 1987

.