Charakterystyka petrograficzna skał metamorficznych północno-zachodniej części Republiki Gwinei

Wacław Marian Kowalski

Abstract


PETROGRAPHIC CHARACTERISTICS OF METAMORPHIC ROCKS FROM NW PART OF THE REPUBLIC OF GUINEA

.