Dąbrowska Szkoła Górnicza "Sztygarka" - kontynuatorką Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach

Edward Ciuk

Abstract


THE DĄBROWA GÓRNICZA MINING SCHOOL, A CONTINUATOR OF THE KIELCE ACADEMIC-MINING SCHOOL

.