Odpowiedź na uwagi i implikacje do "Roli bloków litosfery i ruchów przesuwczych w przedmolasowym rozwoju waryscydów na brzegach Masywu Czeskiego"

Józef Oberc

Abstrakt


THE REPLY TO "THE ROLE OF LITHOSPHERE BLOCKS AND TRANSCURRENT MOVEMENTS IN PRE-MOLASSE DEVELOPMENT OF THE VARISCIDES AT MARGINS OF THE BOHEMIAN MASSIF"

.

Pełny tekst:

PDF