Zastosowanie fluorkowej elektrody jonoselektywnej do oznaczania fluoru w skałach krzemianowych

Ewa Górecka, Krystyna Jakimowicz-Hnatyszak

Abstract


THE USE OF FLUORIDE ION SELECTIVE METHOD IN DETERMINATION OF FLUORINE IN SILICATE ROCKS

Summary
An application of fluoride ion selective electrode for fluorine determination in silicate rocks was described. The optimum methods of sample decomposition and masking interfering ions were estimated. Detailed procedure for fluorine determination was given.

Full Text:

PDF (Polish)