Interpretacja izotopowa zapisu zdarzeń na granicy permu i triasu

Michał Gruszczyński, Stanisław Hałas, Antoni Hoffman, Krzysztof Małkowski

Abstract


INTERPRETATION OF THE ISOTOPE RECORD OF EVENTS AT THE PERMIAN-TRIASSIC BOUNDARY

.