O ciągłości i nieciągłości kopalnego zapisu ewolucji

Antoni Hoffman

Abstrakt


THE CONTINUITY AND DISCONTINUITY OF THE FOSSIL RECORD OF EVOLUTION

.