Przymiar intersekcyjny do określania kąta i kierunku upadu szczelin w rdzeniach wiertniczych

Jan Kuśmierek

Abstrakt


INTERSECTION GAUGE FOR MEASURING JOINT DIP ANGLE AND DIRECTION IN BOREHOLE CORES

.