Stan i perspektywy rozwoju hydrogeologii w Polsce

Andrzej Rożkowski, Bronisław Paczyński, Zenobiusz Płochniewski, Andrzej Tomaszewski, Stanisław Witczak

Abstrakt


THE PRESENT STAGE AND PERSPECTIVES OF HYDROGEOLOGY DEVELOPMENT IN POLAND

.

Pełny tekst:

PDF