Stan i perspektywy rozwoju hydrogeologii w Polsce

Andrzej Rożkowski, Bronisław Paczyński, Zenobiusz Płochniewski, Andrzej Tomaszewski, Stanisław Witczak

Abstract


THE PRESENT STAGE AND PERSPECTIVES OF HYDROGEOLOGY DEVELOPMENT IN POLAND

.

Full Text:

PDF (Polish)