Zastosowanie stabilnych izotopów węgla, tlenu, siarki i strontu w sedymentologii osadów węglanowych. Zarys problematyki

Zdzisław Migaszewski

Abstract


APPLICATION OF STABLE ISOTOPES OF CARBON, OXYGEN, SULPHUR AND STRONTIUM IN SEDIMENTOLOGY OF CARBONATE DEPOSITS - AN OUTLINE OF PROBLEM

.

Full Text:

PDF (Polish)