Mapa zakładów górniczych węgla brunatnego w dawnych prowincjach Śląska i Poznan i a (1912)

Edward Ciuk

Abstract


THE MAP OF BROWN COAL MINES IN THE SILESIAN AND POZNAŃ PROVINCES FROM THE YEAR 1912

.