O pełnym profilu warstw magurskich w Jasieiskiem

Adam Tokarski

Abstract


COMPLETE SECTION OF THE MAGURA BEDS IN THE JASŁO AREA

.