Badania hydrogeologiczne prowadzone w Państwowym Instytucie Geologicznym w latach 1919-1989

Jan Malinowski, Zenobiusz Płochniewski

Abstract


HYDROGEOLOGICAL STUDIES IN THE STATE GEOLOGICAL INSTITUTE IN THE YEARS 1919-1989

Full Text:

PDF (Polish)