Warunki hydrogeologiczne w rejonie Wałbrzycha Szczawna Zdroju w 1995 r. (przed likwidacją kopalń węgla kamiennego)

Władysław Czabaj, Lech Jarodzki

Abstract


HYDROGEOLOGICAL CONDITIONS IN WAŁBRZYCH-SZCZAWNO ZDRÓJ REGION IN 1995, PRIOR TO CLOSING DOWN OF HARD COAL MINES (SW POLAND)