Bank danych geoelektrycznych elektrooporowych

Ryszard Białostocki, Andrzej lciek, Stanisław Szczypa, Zdzisław Żuk

Abstract


BANK OF GEOELECTRIC ELECTRO-RESISTANCE DATA