Przeobrażenia skał komina andezytowego w Dubiu

Czesław Harańczyk, Anna Chłopecka

Abstract


METAMORPHIC ALTERATION OF ROCKS OF THE ANDESITIC PIPE AT DUBIE NEAR CRACOW, SOUTH POLAND

.