Działalność Polskiego Towarzystwa Geologicznego w latach 1980-1988 .

Jerzy Znosko

Abstrakt


ACTIVITIES OF POLISH GEOLOGICAL SOCIETY IN YEARS 1980-1988

.