Komputeryzacja kameralnych metod pracy w geologii górniczej jako jeden z czynników optymalizujących zakres i skutki ekspl9atacji złóż węgla

Adam Jerschina

Abstract


APPLICATIONS OF COMPUTER TECHNIQUES TO LABORATORY METHODS OF INVESTIGATION FOR MINE GEOLOGY AS ONE OF FACTORS TO OPTIMALIZE THE SCOPE AND THE EFFECTS OF COAL DEPOSITS EXPLOITATION

.