Kryteria oceny możliwości wykorzystania wyrobisk poeksploatacyjnych

Genowefa Kociszewska-Musiał, Elżbieta Bartocha, Daniela Kisielnicka

Abstract


EVALUATION CRITERIA OF A POSSIBILITY OF UTILIZING ABANDONED MINING PITS

.