Związek między porowatością a stanem zachowania materiału kamiennego wybranych budowli zabytkowych na Górnym Śląsku

Małgorzata Labus

Abstract


,

Full Text:

PDF (Polish)