Seminarium nt. Przeszacowanie złóż węgla i kopalin stałych w warunkach gospodarki rynkowej, Hanower, Niemcy, 04- 06.12.1995

Marcin Piwocki, Stanisław Przeniosło

Abstrakt


,