Powstało Stowarzyszenie Hydrogeologów Polskich

Wojciech Ciężkowski, Bohdan Kozerski, Lech Poprawski

Abstract


,