Numeryczne modelowanie zachowania wysadu solnego Dębiny w warunkach oddziaływania odkrywkowej eksploatacji złoża węgla brunatnego Bełchatów

Jerzy Flisiak, Stanisław Rybicki

Abstrakt


,

Pełny tekst:

PDF