Numeryczne modelowanie zachowania wysadu solnego Dębiny w warunkach oddziaływania odkrywkowej eksploatacji złoża węgla brunatnego Bełchatów

Jerzy Flisiak, Stanisław Rybicki

Abstract


,

Full Text:

PDF (Polish)