Nowoczesne metody badania właściwości petrofizycznych skał oraz możliwości zastosowania otrzymanych wyników w badaniach diagenezy

Piotr Such

Abstract


,

Full Text:

PDF (Polish)