Badanie możliwości zastosowania MIP do oznaczania metali ciężkich w materiałach środowiskowych (ściekach, ekstraktach gleb)

Krzysztof Jankowski, Barbara Różańska

Abstrakt


,

Pełny tekst:

PDF