Rozwój torfowisk postglacjalnych w okolicy Krasnobrodu na Roztoczu ze szczególnym uwzględnieniem wskaźników działalności człowieka

Krystyna Bałaga

Abstrakt


.

Pełny tekst:

PDF