Rozwój torfowisk postglacjalnych w okolicy Krasnobrodu na Roztoczu ze szczególnym uwzględnieniem wskaźników działalności człowieka

Krystyna Bałaga

Abstract


.

Full Text:

PDF (Polish)