Zastosowanie roślin w prospekcji geologicznej oraz w pracach rekultywacyjnych

Zdzisław M. Migaszewski, Agnieszka Gałuszka

Abstract


Badania geobotaniczne i biogeochemiczne znalazły szerokie zastosowanie w poszukiwaniu złóż rud metali, szczególnie miedzi, złota i uranu, oraz wyznaczaniu przebiegu uskoków. Dzięki tym metodom odkryto złoża typu "porphyry copper" w południowo-zachodniej części USA oraz jedno z największych złóż uranu na świecie - Athabasca w Kanadzie. W ostatnim z omawianych przypadków, gleby nie wykazywały obecności znaczącej mineralizacji uranowej (od 1,8 do 2,5 mg g-1 U), w przeciwieństwie do gałązek czarnego świerku [Picea mariana (Miller) BSP] (od 5 do 886 mg g-1 U). Mak kalifornijski (Eschscholtzia mexicana Greene) jest związany przypuszczalnie z glebami miedzionośnymi, występującymi na obszarach południowo-zachodniej części USA. Rośliny wykorzystuje się również do rekultywacji terenów górniczych oraz obszarów skażonych. Należy jednak zachować dużą ostrożność we właściwym doborze gatunków roślin, ponieważ stopień wiązania przez nie pierwiastków śladowych zależy nie tylko od całkowitej koncentracji i formy występowania pierwiastków, lecz również od wielu czynników topograficznych, klimatycznych, edaficznych, fizjologicznych i genetycznych.

AN APPLICATION OF PLANTS IN GEOLOGIE PROSPECTING AND RECLAIMING WORK

Summary
The paper presents an overview of geobotanical and biogeochemical investigations connected with prospecting for metal ore deposits and faults. Some large copper, gold and uranium deposits were discovered as a result of the aforementioned studies. They included the porphyry copper region of the southwest United States and the world class Athabasca uranium deposit (Canada). A soil survey would miss significant uranium mineralization (1.8 to 2.5/-lg g-l); the diverse content of this metal was recorded in black spruce [Picea mariana (Miller) BSP] twigs (5 to 886/-lg g-l). California poppy (Eschscholtzia mexicana Greene) known from the Southwest seems to have been closely associated with cupriferous soils. Plants are also used for biologic reclamation of mine spoiled and polluted areas. Special precaution should be taken to select an appropriate species (from "barrier-plants") because the uptake of trace metals by plants depends not only on total concentration and form of metals, but also on climatic, topographic, edaphic, physiologic and genetic factors.

Full Text:

PDF (Polish)