Historia górnictwa węglowego w okolicach Tenczynka i Rudna k. Krzeszowic - w stulecie otwarcia sztolni Krystyna

Jacek Płonczyński, Józef Boratyn

Abstract


,