Geotechniczne aspekty składowania niebezpiecznych odpadów w wyrobiskach podziemnych

Henryk Marcak

Abstract


W artykule omówiono sposób geotechnicznej oceny górotworu rozważanego dla składowania odpadów niebezpiecznych. W szczególności propozycja dotyczy odpadów promieniotwórczych i silnie toksycznych dla których warunek długotrwałej stateczności i szczelności układu masyw skalny-wyrobisko jest warunkiem podstawowym. Autorzy przedstawiają zagadnienia koncepcyjne oceny geotechnicznej nie wnikając w szczegółowe rozwiązania metodyczne. Podkreślono, że w fazie planowania składowiska należałoby wyróżnić trzy etapy badań: analizy właściwości fizycznych górotworu, modelowania zachowania się układu górotwór - wyrobisko oraz obserwacji i badań in-situ dla potwierdzenia przeprowadzonych analiz i modelowania. Wskazano na konieczność podjęcia tego typu badań we współpracy specjalistów z dziedzin geomechaniki, hydrogeologii, geologii, geofizyki, geochemii itp.

Full Text:

PDF (Polish)