Osady czwartorzędowe w rejonie Krynicy (zachodnie Karpaty zewnętrzne): wyniki wstępnych badań

Witold Zuchiewicz

Abstrakt


W obrębie zlewni Kryniczanki, we wschodniej części Beskidu Sądeckiego. utwory czwartorzędowe są reprezentowane przez pokrywy zwietrzelinowe, osady soliflukcyjne i deluwialne, koluwia osuwiskowe oraz aluwia tarasów i stożków napływowych, o niewielkiej z reguły miąższości (0,5-10 m). Sekwencja tarasów skalno-osadowych obejmuje 4-5 stopni wieku plejstoceńskiego oraz 2-3 stopnie holoceńskich tarasów akumulacyjnych. Stosując kryteria morfostratygraficzne kolejne pokrywy tarasowe można wiązać z piętrami: T1 (35-40 m)-sanu-2, T2 (20-30 m) - odry, T3 (15-20 m) - warty, T4 (10-12 m oraz 6-8 m) - wisły, natomiast aluwia stopni T5 (4-6 m) i T6 (2-3 m) - z holocenem.
QUATERNARY SEDIMENTS OF THE KRYNICZANKA DRAINAGE BASIN, OUTER WEST CARPATHIANS: RESULTS OF PRELIMINARY STUDIES

Summary
A small Outer Carpathian drainage basin of Kryniczanka, situated in the easternmost part of the Beskid Sądecki Mts., bears the record of differentiated Quaternary sediments 0.5 to some 10m thick, including weathering mantles, slope sediments, and aliuvia of terraces and alluvial fans of different age. The light of strath, complex-response, and cut-and-fill terraces includes a number of steps whose age, in ferred from morphostratigraphic studies, can be tentatively associated with the following stages: T1 (35-40 m) - Elsterian-2, T2 (20-30 m) -Drenthe, T3 (15-20 m) - Warthe, T4 (10-12 m and 6-8 m) - Weichselion, Ts (4-6 m) and T6 (2-3 m) -Holocene.

Pełny tekst:

PDF