O możliwościach komputerowego modelowania powierzchni geologicznych

Elżbieta Pilecka, Małgorzata Krokoszyńska, Michał Góralski

Abstract


,