Hydrochemiczna charakterystyka wód podziemnych niecki artezyjskiej Podhala

Józef Chowaniec, Danuta Małecka, Stanisław Witczak

Abstract


,