Badania mineralogiczno-geochemiczne boranów występujących w cechsztyńskich złożach soli w Polsce

Helena Pitera

Abstract


Zastosowanie w pracy takich metod badawczych jak: obserwacje mikroskopowe w świetle przechodzącym, analiza rentgenograficzna, spektrofotometryczna w podczerwieni, skaningowa oraz chemiczna pozwoliły na szczegółowe przebadanie skał solnych z Kłodawy pod kątem występowania minerałów boranowych. Badania wykazały rzadkość występowania i rozproszoną formę minerałów boranowych.

THE MINERALOGICAL AND GEOCHEMICAL ANALYSIS OF BORACITES FROM ZECHSTEIN SALT DEPOSITS IN POLAND

Summary
Salts rocks from Kłodawa deposits have been tested for the presence of borane mineraIs. The following research methods were applied: microscopic observations in transparent light, X-ray analysis, infrared spectroscopy, scanning analysis, and chemical analysis. It was found that borane mineraIs occurrence in these rocks was rather rare and had dispersed forms.

Full Text:

PDF (Polish)