Czystsza Produkcja - strategia systemu zarządzania środowiskiem i droga do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju produkcji i usług

Zygfryd Nowak

Abstract


.