Nowa metoda badania kruchego pękania skał

Artur Dziedzic

Abstract


Znajomość parametrów wytrzymałościowych i odkształceniowych skał jest niezbędnym elementem w realizacji zadań z zakresu geologii inżynierskiej. Zniszczenie materiału skalnego następuje często w wyniku kruchego pękania. Stosowane w laboratoriach geomechanicznych klasyczne testy wytrzymałościowe nie dostarczają pełnego spektrum informacji o właściwościach skał i ich odporności na działanie tego procesu. Wydaje się więc konieczne stosowanie dodatkowych metod badawczych umożliwiających analizę tego zjawiska i określenie wielkości wskaźnika odporności na kruche pękanie (KIC). Jedną z nich jest zalecana przez Międzynarodową Organizację Mechaniki Skał (ISRM) metoda "chevron bend".

A NEW METHOD OF STUDY OF FRACTURE TOUGHNESS OF ROCKS

Summary
Paper introduces a methodology of fracture toughness (KIc) testing recommended by International Society for Rock Mechanics (ISRM) as a" chevron bend" method. It is presented basic theory of fracture mechanics and fracture energy (Irwin s criterion) . It describes the process of preparation and installation of a rock sampIes in the special equipment produced by American company MTS.

Full Text:

PDF (Polish)