Karpackie źródła wód mineralnych i specyficznych - pomnikami przyrody nieożywionej

Lucyna Rajchel, Jacek Rajchel

Abstract


W trakcie badań terenowych, związanych z inwentaryzacją źródeł wód siarczkowych w Karpatach polskich, wytypowano źródła szczególnie predysponowane do prawnej ochrony, jako pomniki przyrody nieożywionej. Tempo w jakim ulegają dewastacji — szczególnie w ostatnich latach — jest zatrważające. Ochroną objęto 16 najcenniejszych, źródeł wód siarczkowych i źródeł z wodą typu szczaw. Większość z nich znajduje się na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, dwa w strefie otuliny Babiogórskiego Parku Narodowego, jedno na Spiszu, a ostatnie usytuowane jest w strefie otuliny Magurskiego Parku Narodowego w Beskidzie Niskim. Opracowano również projekt ochrony następnych siedmiu źródeł karpackich.

CARPATHIAN SPRINGS OF MINERAL AND THERAPEUTIC WATERS — MONUMENTS OF INANIMATE NATURE (SOUTHERN POLAND)

Summary
As a result of field work aimed at recording springs of sulphurous waters in the Polish Carpathians, the springs particularly predestined for legal protection as monuments of inanimate nature have been selected. The rate of devastation of those springs — particularly fast in recent years — is frightening. The total of 16 most valuable springs have been protected: they represent springs of sulphurous and acidulous waters. Most of them are situated within the Poprad Landscape Park, two in the protection zone of the Babia Góra National Park, one is situated in the Spisz area, and the last one in the protection zone of the Magura National Park in the Beskid Niski. A project of protection of next, seven Carpathian springs have been prepared.

Full Text:

PDF (Polish)