Elektrooporowa metoda identyfikacji oraz określania położenia stref poślizgu osuwisk; teoretyczno-empiryczny wywód oraz główne elementy metody

Marian Molik

Abstract


.

Full Text:

PDF (Polish)