Zastosowanie komputerowej analizy obrazu w badaniach petrofizycznych

Grzegorz Leśniak

Abstract


Mikroskopowa analiza obrazu dostarcza informacji o realnych wielkościach, kształtach i rozkładach badanych porów, uwzględniając wszelkie przeławicenia i laminacje. Otrzymane wyniki korelują się się bardzo dobrze z innymi metodami, co pozwala zastosować metodę macierzy korelacyjnych w celu pełniejszego, matematycznego opisu przestrzeni porowej.

APPLICATION OF COMPUTER ANALYSIS OF MICROSCOPIC IMAGES IN PETROPHYSICAL INVESTIGATIONS

Summary

Microscopic imaging analysis gives us informations about real sizes and shapes of pores and their distribution in pore space. Parametres of laminations and layers are taken into account. Obtained results correlate with results obtained with the use of other methods and allow to applicate correlation matrix in interpretation works.

Full Text:

PDF (Polish)