Badania złożowe w odwiertach Zuber w Krynicy oraz problem odsiarczania dwutlenku węgla z tych ujęć

Władysław Duliński, Stanisław Witczak, Czesława Ropa, Danuta Reśko, Wacław Szarek, Antoni Schmaltz

Abstract


W artykule przedstawiono problem zagospodarowania dwutlenku węgla wydobywanego z odwiertów „Zuber“ w Krynicy. Omówiono zagadnienie eksploatacji i pomiarów w odwiertach Zuber I, II, III i IV. Przedstawiono propozycję modyfikacji instalacji dla zagospodarowania CO2 w Krynicy. Wiele uwagi w pracy poświęcono zagadnieniu odsiarczania dwutlenku węgla. Na podstawie przeprowadzonych badań w skali półtechnicznej, przy użyciu sit molekularnych i węgla aktywnego jako adsorbentów, do praktycznego zastosowania wytypowano węgiel aktywny impregnowany jodkiem potasu. W końcowej części artykułu, na podstawie badań hydrodynamicznych i bieżących pomiarów stacjonarnych, ustalono warunki próbnej eksploatacji dla odwiertów Zuber I i II.

DEPOSIT RESEARCH IN THE KRYNICA ZUBER WELLS AND THE PROBLEM OF THE SULPHUR REMOVAL FROM CARBON DIOXIDE


Summary
The problem of the management of carbon dioxide exploited from Zuber wells in Krynica Spa is presented together with modification of existing CO2 installation. The experiments on sulphur removalfrom CO2 using molecular sieves and charcoal are thoroughly described. Their results suggest that charcoal impregnated with potassium iodide meets the necessary requirements. The tentative exploitation conditions for Zuber I and II wells have been assigned basing on hydrodynamic and stationary measurements.

Full Text:

PDF (Polish)