Potencjał węglowodorowy skał macierzystych i geneza gazu ziemnego akumulowanego w utworach czerwonego spągowca i karbonu w północnej części Pomorza Zachodniego

Maciej J. Kotarba, Cezary Grelowski, Paweł Kosakowski, Dariusz Więcław, Adam Kowalski, Bogusław Sikorski

Abstract


.

Full Text:

PDF (Polish)