Zajęcia praktyczne na Studium Podyplomowym AGH Ochrona Środowiska Przyrodniczego i Zasobów Mineralnych

Nguyen Quoc Cuong, Witold Zuchiewicz, Robert Anczkiewicz, Antoni K. Tokarski, Bożena Strzelska-Smakowska

Abstract


.