Zapis zdarzenia Cyrtograptus lundgreni w górnowenlockim zespole akritarchowym Gór Świętokrzyskich

Monika Masiak

Abstract


Łupki graptolitowe z synkliny bardziańskiej w południowej części Gór Świętokrzyskich zawierają różnorodny zespół akritarchowy. Pod koniec poziomu lundgreni zaznaczył się ogólnoświatowy kryzys w obrębie fauny. Kryzys ten znajduje również odbicie w fitoplanktonie, co wyraźnie widać na przykładzie grupy Akritarcha. Można w niej wyróżnić trzy etapy zmian. Zmiany w zespole akritarchowym są zwiastunem zmian w obrębie innych grup faunistycznych.

THE EVIDENCE OF CYRTOGRAPTUS LUNDGRENI EVENT IN THE ACRITARCH ASSEMBLAGE FROM THE HOLY CROSS MOUNTAINS.

Summary
Graptolite shales from the southern part of the Holy Cross Mountains contain a rich and diversified acritarch assamblage. At the top Wenlockian - during the so-called lundgreni Event, the crisis among different fauna occurs also among Actitarcha group. Three steps of differentiation of acritarch assamblages could be distinguished.

Full Text:

PDF (Polish)